Bestyrelse

Kamma Skjøth
Formand

Mor til Thyra som er Spillop

Ida Marie Brink Hymøller
Bestyrelsesmedlem

Mor til Julle, som er Troldunge

Henrik Heiker
Bestyrelsesmedlem

Far til Mads, som er Solstråle

Lisa Nissen
Bestyrelsesmedlem

Mor til Merle som er Solstråle

Kristian Nielsen
Næstformand

Far til Andreas som er Solstråle

Claus Hartmann Nielsen
Ad hoc medlem

Far til Ellen og Ingeborg som nu er skolebørn

Sine Lykke Hansen
Suppleant

Mor til Vitus som er Solstråle, Vega og Nova som er Spillopper

Tina Hansen
Suppleant

Mor til Ida som er Spillop