Bestyrelse

Anne Lønne Ventzel
Formand

Mor til Marie som er Troldunge

Tine Villadsen Grosen
Næstformand

Mor til Vita som er Troldunge

Rasmus Lyngsø
Sekretær

Far til Anouk, som er Solstråle

Sabine Rask Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Mor til Mynte, som er Troldunge

Kristian Nielsen
Ad Hoc, bestyrelsesvalgt medlem

Far til Andreas og Emilie som nu går i skole

Carina Lilleholt Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Mor til Oscar, som er Solstråle

Lasse Vig Cassøe
Suppleant

Far til Asger, som er Troldunge

Bjarke Viuf
Suppleant

Far til Mikkel som er Spilop