Madordning

Holsted børnehave har ingen madordning. Forældre bliver bedt om at til- eller fravælge en madordning for to år ad gangen. Beslutningen træffes ved simpelt flertal. Næste gang der tages stilling til madordning er for årene 2025/2026

Stuerne har tre årlige maddage, hvor der med børnenes hjælp tilberedes og serveres et koldt eller varmt måltid. Indimellem laver vi også mad på vores bålsted.

Vi har i samarbejde med Medius lavet aftale om at forældre til børn i børnehaven kan bestille mad via internettet hos Cafe Medius i lighed med skolebestillinger. Gå ind på www.mediusholsted.dk og følg vejledningen  i oprettelse af madkonto.