Pædagogiske principper

Det daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i vores værdier og bygger på følgende principper:

 • Fokus på det positive
  - at sætte fokus på det der virker og tænke i muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Anerkendelse
  - at se, høre og værdsætte andre, som dem de er.
 • Rummelighed
  - at anerkende og give plads til forskellighed.

Værdier for Holsted børnehave

 • Omsorg/tryghed
  - for både børn, forældre og personale.
 • Nærvær
  - At vi er til stede, både fysisk og psykisk. At vi lytter, er i øjenhøjde og indlever os.
 • Respekt
  - At vi opfatter alle som ligeværdige. At vi taler til, men også med børnene på en måde, som øger det enkelte barns selvværd.
  - Ved at respektere andre, forventer vi også, at andre respekterer os.
 • Åbenhed
  - At vi modtager alle børn og voksne på en anerkenende og positiv måde.
  - Vi medinddrager forældrene i børnenes dagligdag gennem daglig snak og samtaler og dokumentation i skrift og billeder.
 • Udvikling
  - Vi lever i en foranderlig tid, hvor det hele tiden er vigtigt at udvikle sig og dygtiggøre sig.
  - Personalet deltager bl.a. i temadage og kurser og bruger refleksion i det daglige pædagogiske arbejde.
  - Gennem arbejdet med læreplanen, sikres børnenes alsidige udvikling.