Pædagogiske principper

Det daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i vores værdier og bygger på følgende principper:

  • Fokus på det positive - vi sætter fokus på det der virker og tænker i muligheder.
  • Livsglæde - Vi er positive, har humor, viser følelser, involverer os, skaber relationer og holder af.
  • Gode fællesskaber- Vi er sammen om noget, hører til, danner venskaber og tager ansvar for hinanden.
  • Meningsfuldhed - alt hvad vi beskæftiger os med skal være meningsfuldt, begribeligt og håndterbart. Det er drivkraften for at noget lykkes.

Værdier for Holsted børnehaves børn og voksne

  • Nærvær - Vi er til stede, både fysisk og psykisk. Vi lytter, er i øjenhøjde og indlever os.
  • Anerkendelse - Vi ser, hører og værdsætter andre, som dem de er og giver plads til forskellighed. Imødekommenhed
  • Engagement - og ejerskab. Her er ikke langt fra idé til handling

Det er vores mål, at skabe rammerne for et godt børneliv og I tæt samarbejde med forældre, at kunne løfte og styrke hvert barns udvikling, læring, trivsel og dannelse.  Det er vores vision, at udvikle kreative pædagogiske miljøer hvor børnene lærer at mestre sociale og kognitive kompetencer. Færdigheder der er brug for såvel i deres barneliv, som senere i skolen og i voksenlivet.