Tilsyn

Private børnehaver skal godkendes af kommunen. Den pædagogiske konsulent kommer på såvel uanmeldt som anmeldt tilsyn. 

Læs tidligere rapport her

Uanmeldt tilsyn 2024 læs her