Forventninger

Forældre kan forvente:

I Holsted Børnehave danner personalets menneskesyn basis for det gode forældresamarbejde.
Et menneskesyn der bygger på, at alle mennesker gør det bedste de kan ud fra de ressourcer de har. Det betyder, at vi er nysgerrige, vi fokuserer på de positive fortællinger der skaber udvikling, vi fralægger fokus på mangler eller karaktertræk hos den enkelte og retter i stedet fokus på relationen og situationen set i en helhed.

Vi henvender os til forældrene, hvis vi ser der er noget som kan gavne barnet og giver en bedre udvikling eller bedre trivsel. Vi tør gå til vores forældre og har interesse for hele familien. 

Vi samarbejder med forældrene omkring barnets udvikling. Vi respekterer forældrenes forældreskab af deres egne børn, vi er medspillere og respekterer også forældrenes grænser og deres valg. Vi er nysgerrige på forældres valg og hensigter, hvis de giver anledning til en undren.

Pædagogerne forventer:

  • Børn må komme i børnehaven, når de er raske og kan følge en normal hverdag inde som ude.
  • Børn skal medbringe en sund og varieret madpakke der giver holdbar energi til dagen. Vand i drikkedunken. Hvis der er noget børnene ikke bryder sig om, smider vi det ikke ud, men sender det med hjem i madkassen, så forældre kan følge med i, hvad deres barn spiser.
  • Børn må medbringe legetøj hjemmefra, forældre opfordres til at bruge sund fornuft. Det medbragte skal kunne tåle leg inde som ude. Personalet gør opmærksom på risikoen for at det bliver væk eller ødelagt. Personalet kan individuelt tage en snak med forældre om ikke-hensigtsmæssigt brug/adfærd ifb med det medbragte legetøj
  • Børn holder ferie når forældre har ferie eller fri.
  • Vi anbefaler at alle børn får minimum tre ugers sommerferie
  • Vi ringer og informerer forældrene, hvis barnet kommer ud for uheld, så er det deres valg om de henter, fx ved hul i hovedet og eventuelle lægetjek.
  • Vi skal have et telefonnummer til forældrene, hvor vi altid KAN få fat i en.
  • Vi opfordrer til at begge forældre er med til samtaler i børnehaven. Fælles forældremyndighed er fælles ansvar.