Årshjul

 

Årets gang i Holsted børnehave 2018

 

Januar

Tema uge 2-6: Stuerne planlægger hver især deres vintertema. Troldungerne og Solstrålerne rimer, Spilopperne har tema om vinterens fugle på legepladsen

Overnatning: Hotel Højmarksvej åbner og vi overnatter alle i børnehaven en torsdag til fredag.

 

  

Februar

Fastelavn – vi klipper, maler og slår katten af tønden

 

 

  

 

Marts

Vi hejser det Grønne flag som vi igen i år er blevet godkendt til at modtage fra Naturstyrelsen

Kommende skolebørn besøger fritteren/skolen

Flyttefest De ældste spilopper og troldunger flytter over på solstrålestuen til 1. april. Begge stuer markerer dagen med en fælles maddag.

Afslutningsfest. Solstrålerne har teaterprojekt, som de slutter af med at vise for deres forældre. 

Ved månedens udgang tager vi afsked med kommende skolebørn, som tradition bliver smidt over hegnet og grebet af deres forældre

 

 

   

April

Alting spirer, Børnehaven har det Grønne Spireflag, det betyder at vi beskæftiger os meget i og med naturen. Solstrålerne er fast i skoven to dage om ugen hele året. Vi følger med i naturens skiften og vi bruger kroppen på mange måder i naturen.

Tema uge 16-19 Stuerne planlægger forløb over fire uger

Alle 4-årige er med i et musikforløb arrangeret af Vejen Musikskole i samarbejde med børnehaven. Forløbet strækker sig over 10 gange med afsluttende forestilling for deres forældre.

Arbejdsaften Forældre, børn og personale indkaldes en eftermiddag til lettere arbejde på legepladsen og udeareal. Vi slutter af med at spise sammen.

 

 

Maj

Forældremøde med valg – stuemøde med informationer og debatter fra dagligdagen. Herefter er der valg til bestyrelsen.

 

 

   

Juni

Det store fællestema uge 22-38. Alle stuer har tema på tværs.

Overskriften for 2018 er ”INDIANER -børn af alt der gror” Vi begynder før sommerferien og slutter med en temafest i september.

 

 

Juli

Sommerferien afvikles. Børnehaven har ingen lukkedage, men forældre opfordres til at holde sommerferie samlet i skolernes sommerferie så personalet også kan få afviklet ferie mens der er få børn tilmeldt.

 

  

August

Tema frem til uge 38. Vi lever livet som barfodsindianere, laver mad over bål, snitter, danser regndans og laver vores egne perler og udsmykninger. Vi tager på en heldagstur og får evt besøg af gæstelærere i forbindelse med emnet

Huskunstner Vi har søgt Statens kunstfond om et tilskud til en huskunstner. Vi har kontakt til en  kunstmaler der er uddannet grafiker. Sammen med hende, planlægger vi et forløb der kobler indianertemaet med vores fokus på venskaber og fællesskaber.

 

 

September

Indianerfest

Åbent-hus arrangement for børn og forældre med interesse i børnehaven

Fotograf – tilbud om gruppebillede, portræt og søskendefoto.

 

 

 

                                                                                     

Oktober   

Tema uge 40-44 Stuerne planlægger hver især med udgangspunkt i vores overordnede tema: Fællesskab, Venskab og Selv-skabelse

Bedsteforældredage – to dage hvor bedsteforældre får et indblik i deres barnebarns hverdag.

 

 

 

November

Børnehavens fødselsdag –I år fylder børnehaven 50 år, -det skal fejres.

Hemmelige juleforberedelser – spørg ikke for meget…..

 

 

 

December

Solstrålerne går Lucia i børnehaven, på områdekontoret, Blomsterengen og for deres forældre

Hver stue holder fællesspisning, her er der mulighed for at se og tale med forældre til sine børns legekammerater. Efter spisning er der forskellige aktiviteter, forældrene kan stille spørgsmål til dagligdagen, få aktuelle oplysninger fra bestyrelsen/personalet eller bare hygge-snakke.

Kirke

Juleafslutning for børnene – vi synger eller optræder for hinanden og spiser risengrød. Børnehaven er medlem af Handelstandsforeningen, der har en god kontakt til Julemanden

 

Hver stue har årligt minimum fire længerevarende projekter hvor der er skiftende fokus på flere af læreplanens temaer.